NakladateľstvoInfo
So zámerom založiť edíciu a knižne vydávať najlepšie záverečné práce študentov Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, prišiel kolega Palo Bálik. Ak hovoríme najlepšie práce, tak máme na mysli nielen ich odbornú kvalitu a úroveň skúmania, ale predovšetkým ich originalitu, inovatívnosť, kreatívnosť či provokatívnosť, … a možno aj kontroverznosť. Sú to tvorivé študijné projekty, ktorých poznatky v rámci analytického a kritického myslenia v grafickom dizajne, sú súčasťou progresu v mediálnom rozsahu nášho študijného programu Vizuálna komunikácia. Našim cieľom je zabezpečovať kontinuitu a odbornej komunite sprostredkovať najlepšie výsledky práce našich študentov, ktorá je okrem študijných povinností aj ich poslaním a vášňou – tým, čo ich najviac baví – zvedavosťou, experimentovaním a objavovaním...

Ďakujeme Nadácii Tatra banky, že vďaka ich finančnej podpore môžeme tento zámer realizovať. Som presvedčený, že vydaním týchto publikácií prispejeme k vedomostnému obohateniu študentov stredných a vysokých umeleckých škôl, nadchneme členov odbornej komunity grafických dizajnérov a zaujmeme aj širšiu kultúrnu verejnosť.

Redakcia: Palo Bálik, Stanislav Stankoci
Editor: Jan Čumlivski
Jazyková redakcia: Marta Bábiková
Webdizajn: Andrej Barčák, Andrej Čanecký
Písmo: ALTRHaas
Web developer: Martin Švolík

Vydanie publikácií podporila: Nadácia Tatrabanky

Katedra vizuálnej komunikácie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
www.vsvu.sk