NakladateľstvoInfo
knihaknihaknihakniha

StarType_02

Druhé vydanie príručky tvorby písma StarType vychádza v hrebeňovej väzbe, ktorá umožňuje praktickejšie listovanie a pohodlnejšiu manipuláciu. Terminologický slovník bol aktualizovaný o nové heslá. Praktickú časť tvoria aktuálne postrehy a stratégie súčasných študentov dizajnu písma, ktorí sa aktívne podieľali na jej vzniku. Záver je obohatený o písmarský skicár s rôznymi tvarovými variáciami mriežok a účarí.

Autori: Palo Bálik, Michal Tornyai
Formát: 171×220mm
Počet strán: 120
Vydané: december 2018
ISBN: 978-80-8189-022-2