NakladateľstvoInfo
knihaknihaknihakniha

Najčitateľnejšie písmo na svete

Práca je snahou o porozumenie téme čitateľnosti a pokusom o zhrnutie jej doteraz najzásadnejších výskumov. Je vysádzaná experimentálnym typom písma, ktoré je vyústením teoretickej časti. Kniha zároveň vystupuje ako specimen tohoto písma, ktoré skúma, do akej miery je možné modifikovať konštrukciu latinských znakov vo vzťahu k čitateľnosti. Môže tiež otvárať otázky ohľadom využitia podobného zásahu. Najzaujímavejším sa javí jeho vplyv na pozornosť, či pamäť.

Autor: David Kalata
Formát: 200×280mm
Počet strán: 224
Vydané: december 2018
ISBN: 978-80-8189-023-9